Idzie nowe w upadłości konsumenckiej

Zapewne, aby przyspieszyć proces zmian, to posłowie, a nie rząd, zgłosili projekt zmiany Prawa upadłościowego i naprawczego w części dotyczącej upadłości konsumenckiej (Druk sejmowy nr 2265 z dnia 7 lutego 2014). Na starcie warto…