mBank – kredyt hipoteczny

Ocena

 1. Kwota kredytu:
  • Minimalna: 100 000 zł
  • Maksymalna: 2 000 000 zł
 2. Okres kredytowania:
  • Kredyt na cele mieszkaniowe – 35 lat
  • Kredyt na cele inwestycyjne – 20 lat
  • Pożyczka hipoteczna – 20 lat
 3. Wiek kredytobiorcy:

  Suma okresu kredytowania i wieku wnioskodawcy, którego dochód jest uwzględniony w kalkulacji zdolności kredytowej nie może przekroczyć 67 lat.

  W przypadku pożyczki hipotecznej suma okresu kredytowania i wieku wnioskodawcy, którego dochód uwzględniamy w kalkulacji zdolności kredytowej i nie może przekroczyć:

  • 60 lat – gdy wnioskodawcą lub współwnioskodawcą jest kobieta
  • 65 lat – gdy wnioskodawcą jest wyłącznie mężczyzna
 4. Cel kredytu:
  • zakup budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  • zakup lokalu mieszkalnego
  • zakup lokalu użytkowego pod wynajem lub dzierżawę
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • zakup działki budowlanej
  • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  • zakup działki z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dokończenie tej budowy
  • spłata kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe
  • nadbudowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
  • finansowanie przedpłat na poczet nabycia od dewelopera budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
  • budowa domów przeznaczonych na cele mieszkalne z częściami handlowo-usługowymi
  • remont, modernizacja lokalu użytkowego pod wynajem lub dzierżawę
  • inne cele, które Bank zaakceptuje
  • nieokreślony w Umowie cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą – pożyczka
 5. Oprocentowanie:

  Oprocentowanie pożyczki jest stałe przez 5 lat.

 6. Prowizja:
  • 0% prowizji
 7. RRSO:
  • Kredyt hipoteczny – 9,85%
  • Pożyczka hipoteczna – 13,77%
 8. Rodzaje nieruchomości akceptowane jako zabezpieczenie:
  • lokal mieszkalny
  • dom mieszkalny jednorodzinny (w tym dom w trakcie budowy)
  • dom mieszkalny jednorodzinny z funkcją towarzyszącą (mieszkaniową, biurową)
  • działka budowlana
  • lokal użytkowy
 9. Wkład własny:

  Przy każdym wniosku indywidualnie określana jest wysokość wymaganego wkładu własnego, który z reguły wynosi nie mniej niż 10% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

 10. Odroczenie spłaty kapitału:

  Raz na 5 lat można skorzystać z odroczenia spłaty kapitału zgodnie zasadami:

  1. Na wniosek klienta Bank może odroczyć spłatę kapitału na nie dłużej niż 12 miesięcy.
  2. Z odroczenia spłaty kapitału można skorzystać, jeśli spłacone już co najmniej 6 rat kapitałowo-odsetkowych kredytu.
  3. W dniu, w którym będzie złożony wniosek o odroczenie spłaty kapitału, nie można mieć żadnych zaległości wobec Banku.
  4. Odroczenia spłaty kapitału nie wydłużają okresu kredytowania.
  5. Odroczenia spłaty kapitału wymaga aneksu do Umowy kredytu. Po jego zawarciu rozpoczyna się kolejny 5-letni okres, po którym można kolejny raz wnioskować o odroczenie spłaty kapitału.
 11. Akceptowane źródła dochodu:
  • Dochód z tytułu umowy o pracę lub umowy pokrewnej
  • Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
  • Dochód z tytułu umowy zlecenia / o dzieło
  • Dochód z tytułu najmu / dzierżawy nieruchomości
  • Dochód z tytułu emerytury / renty
  • Dochód z tytułu posiadania udziałów w spółce
  • Dochód z tytułu zatrudnienia za granicą

  Akceptowane są maksymalnie 3 źródła dochodu każdego wnioskodawcy.

Kredyt hipoteczny to forma finansowania, która ma zarówno plusy, jak i minusy. W związku z tym decyzja o zaciągnięciu hipoteki powinna być dobrze przemyślana, a dostępna oferta dokładnie przeanalizowana.

Kontakt z nami

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy.

kontakt

  * Pola wymagane.

  polski fundusz rozwoju