Pośrednictwo finansowe – kredytowe

Wprowadzenie do pośrednictwa kredytowego w Polsce

Kiedyś jedynymi pośrednikami na rynku finansowym w Polsce po transformacji gospodarczej były wyłącznie banki komercyjne. Niedługo po otwarciu Giełdy Papie­rów Wartościowych w Warszawie powstało zapotrzebowanie na usługi domów maklerskich, które dokonywałyby na giełdzie transakcji kupna/sprzeda­ży instrumentów finansowych w imieniu swoich klientów. Z upływem lat, wraz ze zmianami systemowymi oraz dynamicznym rozwojem rynku finansowego, w Polsce przybywało in­nych podmiotów i instytucji, które świadczą usługi pośrednictwa finansowego, w szczególności produktów kredytowych i pozabankowych rozwiązań pożyczkowych.

Dziś pośrednikami finansowymi są nie tylko banki, czy domy maklerskie powiązane z rynkiem giełdowym i pozagiełdowym, czy również firmy leasingowe i factoringowe, fundusze inwestycyjne oraz emerytalne, ale przede wszystkim brokerzy produktów kredytowych, operatorzy kredytów hipotecznych czy instytucje pożyczkowe spoza sektora bankowego.

Instytucje bankowe są znaczącym źródłem finansowania klientów indywidualnych oraz firmowych w Polsce.

Pośrednictwo kredytowe jest istotnym elementem polskiej gospodarki, zapewniającym przedsiębiorstwom i osobom fizycznym dostęp do finansowania. Pośrednictwo kredytowe odnosi się do procesu łączenia pożyczkobiorców z pożyczkodawcami, zazwyczaj poprzez wykorzystanie pośredników, takich jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne instytucje finansowe. W Polsce pośrednictwo kredytowe stało się powszechną praktyką, a wiele osób i firm korzysta z usług pośredników kredytowych w celu uzyskania finansowania na różne cele.

Helikon – nowoczesne pośrednictwo finansowe!

Od ponad 20 lat, stale się rozwijamy, jesteśmy zawsze o krok do przodu przed konkurencją. W codziennej pracy wykorzystujemy nowe technologie, wyznaczamy ambitne cele i budujemy przyjazną, partnerską atmosferę współpracy. Pośrednictwo finansowe na przestrzeni lat ulegało nieustannym przeobrażeniom, dlatego jako wiodący broker finansowy na bieżąco dostosowujemy sposób działania do dynamicznie zmieniającego się rynku, aktualnych jego potrzeb oraz złożonego, nierzadko trudnego otoczenia biznesowego. Uważnie słuchamy naszych Partnerów, Agentów oraz obserwujemy trendy rynkowe. Naszymi działaniami realnie wpływamy na rozwój oraz integrację rynku pośrednictwa finansowego w Polsce. Wskazujemy kierunki zmian, nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości obsługi współpracujących z Helikon Agencji kredytowych, a przez to, realnie wpływamy na podnoszenie jakości obsługi kredytowej naszych wspólnych klientów. Helikon to przede wszystkim szeroka oferta produktów finansowych, poczucie bezpieczeństwa, a także wiele perspektyw na atrakcyjną długofalową współpracę.

Specjalizujemy się w zakresie pośrednictwa produktów finansowych sektora bankowego, oraz wielu pozabankowych rozwiązań finansowych. Jesteśmy w stanie zaproponować finansowania dla szerokiej grupy klientów, zarówno indywidualnych, firmowych, jak i drobnych przedsiębiorców czy rolników.

Agent ma możliwości sprzedaży zarówno produktów finansowych wiodących banków, SKOK-ów, Banków spółdzielczych, a także firm pożyczkowych oraz instytucji ofertujących finansowanie na wyłączność. Doradcy kredytowi znajdą u nas takie produkty jak: bankowe kredyty gotówkowe na dowolny cel, kredyty konsolidacyjne na spłatę aktualnych zobowiązań, kredyty i pożyczki hipoteczne na zakup mieszkania, budowę domu czy remont, leasing samochodowy oraz innych urządzeń, szybkie pożyczki online.

Polskie Banki współcześnie

Dzisiaj polskie banki to instytucje bardzo innowacyjne i nowoczesne, oferujące swoim klientom wiele nowych gadżetów, wydajne procesy, najnowocześniejsze technologie i wszystkie produkty, jakie tylko przychodzą na myśl.

Polskie banki przywiązują dużą wagę do swoich bramek cyfrowych. Wdrażanie nowych klientów możliwe jest w pełni zdalnie. Banki samodzielnie przygotowują procesy za pośrednictwem bankowości internetowej i coraz częściej mobilnej lub wdrażają rozwiązania podmiotów trzecich. Pomysły na rozpoznawanie twarzy ID opracowane przez fintechy, takie jak Revolut, z sukcesem zostały wdrożone w systemach bankowych. Współpracuje nie tylko z klientami indywidualnymi. Możliwości jest coraz więcej także w segmencie biznesowym i korporacyjnym, wspieranych przez coraz większą liczbę chatbotów. Prawie wszystkie największe banki w Polsce korzystają z chatbotów, które pomagają klientom i ułatwiają pracę pracownikom w takich obszarach jak depozyty i inwestycje, obsługa kredytów czy ogólne pytania i odpowiedzi.

źródło: Dane miesięczne sektora bankowego według stanu na 30 czerwca 2023 r. – Raport UKNF

Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową!

Pandemia sprawiła, że ​​wszystkie te zmiany nastąpiły szybciej. Cyfryzacja była częścią restrukturyzacji. Proces nabrał tempa w czasie lockdownu. Instytucje finansowe zmuszone były do ​​cyfryzacji kanałów, aby utrzymać kontakt z klientami i zabezpieczyć kadrę pracującą w oddziałach. Wiele banków pokazuje, jak cyfryzacja i kompleksowe procesy zdalne mogą być korzystne zarówno dla banków, jak i klientów. Pomaga w podejściu bardziej zorientowanym na klienta i pozytywnie wpływa na wyniki bankowości.

Produkty bankowe

Dokładne zrozumienie bankowego rynku kredytowego jest ważne, ponieważ jest on głównym źródłem finansowania przedsiębiorstw, instytucji, klientów indywidualnych, a także jest znacznie większy niż rynek produktów pozabakowy.

Analitycy kredytowi są odpowiedzialni za analizę i ocenę zdolności kredytowej osób fizycznych lub przedsiębiorstw. Analizują takie czynniki, jak dochód, aktywa, długi i inne zobowiązania finansowe, aby ustalić, czy dana osoba powinna otrzymać pożyczkę lub linię kredytową. Analitycy kredytowi mogą również mieć za zadanie identyfikować trendy w zachowaniach konsumentów, które mogą wskazywać na przyszłe problemy finansowe. Informacje te mogą następnie zostać wykorzystane przez pożyczkodawców do podjęcia decyzji o tym, komu pożyczą pieniądze w przyszłości.

Wysoka inflacja ma jednak negatywny wpływ na faktyczne dochody do dyspozycji konsumentów. W efekcie firmy ostrożniej podchodzą do inwestycji, a wysokie stopy mogą zniechęcać firmy i gospodarstwa domowe do zaciągania kredytów. Ponadto rząd w ubiegłym roku wprowadził tzw. wakacje kredytowe, umożliwiające kredytobiorcom odroczenie spłaty rat o kilka miesięcy, aby złagodzić skutki rosnących stóp procentowych.

Produkty pozabankowe

Przez długi czas kredyt pozabankowy kojarzony był jako mało bezpieczna, kosztowna oferta, dlatego też wielu Agnetów i pożyczkobiorców jej unikało. Warto jednak wskazać, że aktualnie oferty pozabankowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem – firmy pozabankowe reklamują się w mediach, a ich usługi posiadają wiele pozytywnych opinii.

Pożyczki pozabankowe mają wady i zalety – jednak dla wielu osób są wygodną alternatywą dla kredytów bankowych. Plusem jest szeroka oferta instytucji pozabankowych, firm pożyczkowych. Pożyczki są bardziej dostępne i nie wiążą się z tak licznymi formalnościami oraz wymogami co kredyty. Polacy chętnie korzystają z tego typu zobowiązań, żeby pokryć rozmaite potrzeby, prywatne czy firmowe.

Dzisiejsze zmieniające się otoczenie rynkowe stwarza możliwości dla mniejszych firm pożyczkowych.

Pośrednicy kredytowi i ich rola

Pośrednicy kredytowi odgrywają kluczową rolę w polskiej gospodarce, ponieważ zapewniają dostęp do finansowania przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, które w przeciwnym razie nie byłyby w stanie uzyskać kredytu. Pośrednicy ci działają jako pomost między pożyczkobiorcami a pożyczkodawcami, pomagając w dopasowywaniu pożyczkobiorców do pożyczkodawców, którzy są skłonni zapewnić finansowanie. Oprócz banków i innych instytucji finansowych, w Polsce działają także niezależni pośrednicy kredytowi, którzy świadczą usługi finansowe dla osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Ostatnie nowelizacje przepisów ustawy o kredycie konsumenckim doprecyzowały obowiązki informacyjne podmiotów oferujących kredyt, podkreślając znaczenie przejrzystości w pośrednictwie kredytowym. Dla osób zainteresowanych pracą jako broker kredytów hipotecznych w Polsce ważne jest zrozumienie wymagań i przepisów otaczających ten zawód.

Rodzaje pośredników kredytowych w Polsce

Pośrednictwo kredytowe w Polsce jest rynkiem bardzo zróżnicowanym, na którym działają różnego rodzaju pośrednicy. Banki są najpowszechniejszym typem pośrednika kredytowego w Polsce i przy prowadzeniu pośrednictwa finansowego pełnią cztery podstawowe funkcje: koncentracyjną, transakcyjną, transformacyjną i kulturotwórczą. Oferują szeroką gamę produktów kredytowych, w tym kredyty hipoteczne, pożyczki osobiste i karty kredytowe. Banki podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i podlegają rygorystycznym regulacjom zapewniającym bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego.

Kolejnym typem pośrednika kredytowego w Polsce są niebankowe instytucje finansowe. Instytucje te obejmują firmy leasingowe, firmy faktoringowe, fundusze venture capital i brokerów produktów kredytowych. Pośrednictwo finansowe instytucji pozabankowych w Polsce przeszło istotne zmiany od okresu transformacji ustrojowej. Niebankowe instytucje finansowe również podlegają regulacjom KNF i muszą przestrzegać przepisów zapewniających bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego.

Brokerzy kredytowi i doradcy kredytowi są również ważnym rodzajem pośrednika kredytowego w Polsce. Pomagają konsumentom w znalezieniu najlepszych produktów kredytowych odpowiadających ich potrzebom oraz pomagają im poruszać się po procesie wnioskowania o kredyt. Pośrednicy kredytowi i doradcy kredytowi podlegają rejestracji i nadzorowi KNF. Odgrywają one ważną rolę na rynku pośrednictwa kredytowego, dostarczając konsumentom cenne usługi i pomagając zapewnić dostępność i przystępność produktów kredytowych.

Kim jest pośrednik kredytu hipotecznego?

Zrozumienie roli brokera kredytów hipotecznych

Broker kredytów hipotecznych to licencjonowany profesjonalista, który działa jako pośrednik między kredytobiorcami a pożyczkodawcami. Ich podstawową rolą jest pomaganie kredytobiorcom w znalezieniu najlepszych dostępnych dla nich opcji kredytów hipotecznych poprzez łączenie ich z różnymi pożyczkodawcami. W Polsce zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów hipotecznych wydaje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Brokerzy kredytów hipotecznych mogą pracować niezależnie lub dla firmy brokerskiej i zazwyczaj otrzymują prowizję od pożyczkodawców, z którymi współpracują, za skuteczne zabezpieczenie kredytu hipotecznego dla kredytobiorcy.

Brokerzy kredytów hipotecznych oferują swoim klientom szereg usług, w tym pomoc w zrozumieniu opcji kredytu hipotecznego, pomoc w procesie składania wniosku o kredyt hipoteczny oraz negocjacje z kredytodawcami w ich imieniu w celu zabezpieczenia korzystnych warunków kredytu hipotecznego. Dostarczają również wskazówek na temat różnych dostępnych rodzajów kredytów hipotecznych i pomagają kredytobiorcom wybrać opcję najlepszą dla ich sytuacji finansowej. Ponadto brokerzy kredytów hipotecznych mogą pomóc w uzyskaniu wstępnego zatwierdzenia kredytu hipotecznego, co może pomóc kredytobiorcom w określeniu budżetu i zawężeniu poszukiwań domu.

Korzystanie z usług brokera kredytów hipotecznych przy poszukiwaniu kredytu hipotecznego ma kilka zalet. Jedną z głównych zalet jest to, że brokerzy kredytów hipotecznych mają dostęp do szerokiej gamy pożyczkodawców i produktów hipotecznych, co może pomóc kredytobiorcom w znalezieniu najlepszej opcji kredytu hipotecznego dla ich sytuacji finansowej. Ponadto brokerzy kredytów hipotecznych mogą pomóc kredytobiorcom zaoszczędzić czas i wysiłek, zajmując się większością formalności i negocjacjami związanymi z procesem składania wniosku o kredyt hipoteczny. Korzystanie z brokera kredytów hipotecznych może również potencjalnie zaoszczędzić pieniądze kredytobiorców, zapewniając korzystniejsze warunki i stawki kredytu hipotecznego.

Czym są i jak działają parabanki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK)

Zrozumieć quasibanki

Quasi-banki to instytucje finansowe oferujące usługi bankowe, ale nie posiadające licencji jak tradycyjne banki. Są one również znane jako niebankowe instytucje finansowe lub NBFI. Quasi-banki zazwyczaj prowadzą działalność taką jak przyjmowanie depozytów, oferowanie pożyczek i kredytów oraz świadczenie klientom porad finansowych. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych banków nie mają one dostępu do finansowania banku centralnego i nie podlegają takim samym wymogom regulacyjnym jak banki. Quasi-banki powstają często w celu świadczenia wyspecjalizowanych usług finansowych określonym segmentom rynku, takim jak małe i średnie przedsiębiorstwa lub osoby o niskich dochodach.

Przykładami quasi-banków są lombardy, kantory i centra przekazów pieniężnych. Instytucje te oferują usługi finansowe podobne do tradycyjnych banków, jednak nie posiadają licencji banków i nie mają dostępu do tych samych źródeł finansowania. Zamiast tego polegają na własnym kapitale i finansowaniu z innych źródeł, takich jak pożyczki międzybankowe lub inwestycje od firm private equity. Quasi-banki często działają na niszowym rynku, oferując wyspecjalizowane usługi, których tradycyjne banki mogą nie świadczyć, takie jak mikrofinansowanie czy przekazy pieniężne.

Quasi-banki podlegają regulacjom i nadzorowi agencji rządowych, takich jak bank centralny lub finansowe organy regulacyjne. Przepisy dotyczące quasi-banków różnią się w zależności od kraju i rodzaju instytucji. W niektórych przypadkach quasi-banki podlegają tym samym regulacjom co banki tradycyjne, w innych mogą podlegać lżejszym wymogom regulacyjnym. Ważne jest, aby konsumenci byli świadomi ram prawnych regulujących quasi-banki i aby mieli pewność, że mają do czynienia z instytucją cieszącą się dobrą reputacją.

Natomiast spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) są rodzajem instytucji finansowej, która działa na zasadzie spółdzielni i świadczy swoim członkom usługi oszczędnościowo-kredytowe. W odróżnieniu od quasi-banków, SKOK są organizacjami non-profit, których członkowie są własnością i są przez nich kontrolowani.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, powszechnie zwane SKOK, są instytucjami finansowymi o charakterze non-profit, które działają na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i prawa bankowego. SKOK mają na celu udzielanie wsparcia swoim członkom, a ich działalność nastawiona jest na cele non-profit. Instytucje te oferują usługi podobne do banków komercyjnych, takie jak udzielanie pożyczek i kredytów oraz prowadzenie rozliczeń finansowych swoich członków. SKOK różnią się jednak od tradycyjnych banków pod kilkoma względami, m.in. formą prawną, strukturą właścicielską i podziałem zysków.

Jedną z kluczowych korzyści przystąpienia do SKOK-u jest indywidualna obsługa i dbałość o potrzeby poszczególnych członków. W odróżnieniu od tradycyjnych banków, SKOK są własnością i są zarządzane przez swoich członków, co oznacza, że ​​są bardziej skoncentrowane na zaspokajaniu potrzeb swoich członków, niż na generowaniu zysków dla akcjonariuszy. Dodatkowo SKOK oferują zazwyczaj niższe oprocentowanie kredytów i pożyczek w porównaniu do banków komercyjnych, co czyni je atrakcyjną opcją dla osób fizycznych, które chcą zaoszczędzić na kosztach kredytu.

Ogólnie rzecz biorąc, SKOK stanowią cenną alternatywę dla tradycyjnych banków, oferując spersonalizowaną obsługę, niższe koszty kredytu i koncentrację na celach non-profit. Choć SKOK-y mogą nie być tak znane jak banki komercyjne, mają długą historię świadczenia usług finansowych swoim członkom, a ich unikalna struktura właścicielska i model dystrybucji zysków sprawiają, że są atrakcyjną opcją dla wielu osób.

Jak działają QuasiBanki i SKOKi

Quasi-banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) to instytucje finansowe oferujące różnorodne usługi podobne do tradycyjnych banków. W szczególności SKOK działają na zasadzie non-profit, udzielając wsparcia swoim członkom. Nie są one uważane za banki, ale raczej za spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Instytucje te podlegają innym regulacjom niż banki komercyjne i często są bardziej dostępne dla osób o niższych dochodach lub mających trudności z uzyskaniem kredytu w tradycyjnych bankach.

Zarówno quasi-banki, jak i SKOK oferują usługi wpłat i wypłat, umożliwiając klientom przechowywanie środków w bezpiecznym miejscu, a jednocześnie zapewniając łatwy dostęp do środków w razie potrzeby. Oferują także pożyczki i usługi kredytowe, w tym pożyczki konsumenckie, kredyty mieszkaniowe i pożyczki biznesowe. Pożyczki te są często bardziej dostępne i mają niższe oprocentowanie niż te oferowane przez tradycyjne banki. SKOK oferują także strategie inwestycyjne i zarządzania ryzykiem, pomagając członkom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich przyszłości finansowej.

Należy pamiętać, że quasi-banki i SKOK nie są pozbawione ryzyka. Podlegają one innym regulacjom niż tradycyjne banki, co może uczynić je bardziej podatnymi na niestabilność finansową i nadużycia finansowe. Jednak dla osób, które mogą nie mieć dostępu do tradycyjnych usług bankowych lub poszukują alternatywnych możliwości finansowych, quasi-banki i SKOK mogą zapewnić cenne usługi i korzystne finansowanie.

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2022 r. – źródło danych GUS

14,7% Wzrost liczby udzielonych kredytów i pożyczek

W 2022 r. badaniem zostało objętych 226 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych.

Przedsiębiorstwa te obsłużyły 2 804 tys. klientów, udzielając im 4 602 tys. kredytów i pożyczek o łącznej wartości 50 187 mln zł.

Podstawowe dane o badanych przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego.

Spośród całej zbiorowości 226 badanych podmiotów, 118 udzielało pożyczek ze środków własnych, 104 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, a cztery podmioty prowadziło działalność mieszaną, tj. współpracowało z bankami i jednocześnie udzielało pożyczek ze środków własnych.

Informację opracowano na podstawie prowadzonego od 2006 r. przez Główny Urząd Statystyczny badania działalności przedsiębiorstw finansowych współpracujących z bankami oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych.

Spośród badanych podmiotów pośrednictwem kredytowym i udzielaniem pożyczek ze środków własnych, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności zajmowało się 130 przedsiębiorstw, w 61 była to działalność dominująca. W grupie czterech przedsiębiorstw zajmujących się jednocześnie ww. rodzajami działalności, udzielanie pożyczek ze środków własnych było działalnością dominującą w trzech przedsiębiorstwach, zaś w jednym przedsiębiorstwie obie działalności były uboczne. Wśród badanych podmiotów było 40 spółek akcyjnych, 146 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałe 40 firm to inne formy spółek. W 177 przedsiębiorstwach dominował kapitał krajowy, w 47 kapitał zagraniczny, natomiast dwa przedsiębiorstwa miało po 50% udziału kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych 62 przedsiębiorstwa należały do grup kapitałowych. Na koniec 2022 r. w badanych przedsiębiorstwach pracowało 14 054 osób na podstawie umowy o pracę oraz 6 909 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W firmach tych pracowało również 4 540 osób działających na własny rachunek zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej. Wpływ pandemii na swoją działalność zaobserwowało 91 przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych, 89 firm określiło go jako negatywny (z tego: 21-nieznaczny, 47-poważny, 21-zagrażający stabilności firmy), a dwie jako pozytywny.

Charakterystyka usług pośrednictwa kredytowego

Z usług firm pośrednictwa kredytowego i firm udzielających pożyczek ze środków własnych w 2022 r. skorzystało 2 804 tys. klientów, o 13,3% więcej niż w roku poprzednim. Przedsiębiorstwa te najczęściej pozyskiwały klientów poprzez: Internet (132), drogą telefoniczną (131), w 100 firmach stosowana była sprzedaż osobista, a w 85 sprzedaż w placówkach handlowo-usługowych. Wiele firm oferowało swoje usługi poprzez ulotki (53) oraz reklamę w prasie, radiu i TV (46).

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych w 2022 r. uczestniczyły łącznie w zawarciu 4 602 tys. umów na kredyty i pożyczki (wzrost w skali roku o 14,7%), z czego 4 376 tys. umów było zawartych z osobami fizycznymi i 227 tys. umów z przedsiębiorstwami. W 2022 r. wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem zmalała w porównaniu do 2021 r. o 26,2% do kwoty 50 187 mln zł, w tym osobom fizycznym udzielono kredytów i pożyczek o wartości 39 956 mln zł (spadek o 32,6%), a przedsiębiorstwom 10 231 mln zł (wzrost o 17,1%). Kredyty i pożyczki o wartości 25 617 mln zł udzielono bezpośrednio w placówkach (57,0% ogólnej wartości kredytów i pożyczek), bezpośrednio u klienta udzielono kredyty i pożyczki o wartości 6 730 mln zł (13,4%), natomiast przez agentów o wartości 6 382 mln zł (12,7%). Drogą on-line udzielono kredytów i pożyczek o wartości 6 381 mln zł (12,7%), a telefonicznie o wartości 1 178 mln zł (2,3%).

Monitoring udzielonych kredytów i pożyczek prowadziło 130 przedsiębiorstw. W windykacji zagrożonych należności – samodzielnie lub we współpracy z bankiem, bądź z firmą windykacyjną – uczestniczyło 98 przedsiębiorstw.

Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego

Spośród 193 przedsiębiorstw, w których badana działalność była jedyną i dominującą, 161 przedsiębiorstw prowadziło pełną księgowość, a 32 księgi przychodów i rozchodów. Wartość aktywów tych 161 podmiotów prowadzących pełną księgowość wyniosła 17 013 mln zł według stanu na koniec 2022 r., największą pozycję (50,3%) stanowiły aktywa obrotowe o wartości 8 657 mln zł. Aktywa trwałe wyniosły 8 349 mln zł, co stanowiło 49,1% wartości majątku ogółem. W pasywach wyżej opisanych 161 przedsiębiorstw, 81,6% wartości stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, a 18,4% kapitały własne. Przychody z całokształtu działalności analizowanej grupy 161 przedsiębiorstw wyniosły 6 996 mln zł i w stosunku do 2021 r. zwiększyły się o 18,4%, zaś koszty z całokształtu działalności zwiększyły się o 16,8% i wyniosły 6 089 mln zł. Wynik finansowy brutto grupy 161 badanych firm wyniósł 907 mln zł, zaś wynik finansowy netto 611 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw 107 firmy wypracowało zyski, a 54 poniosło straty.

Wartość aktywów przedsiębiorstw, w których działalność pośrednictwa kredytowego była jedynym lub dominującym rodzajem działalności i które prowadziły pełną księgowość wzrosła w ciągu roku o 10,8%.

Analiza trendów rynkowych rynku kredytowo-pożyczkowego w Polsce sierpień 2023 – źródło BIK

Fintechy na internetowym rynku kredytowym

Fintechy, czyli technologie finansowe, to firmy typu start-up, które wykorzystują technologię w celu poprawy efektywności i dostępności usług finansowych oferowanych na rynku. Rynek kredytów online to jeden z obszarów, na który fintechy wywarły znaczący wpływ. Pożyczki online, czyli pożyczki na dowód, to tylko jeden z wielu obszarów działalności fintechów. Fintechy oferują szereg usług, od internetowych sklepów pożyczkowych po aplikacje mobilne, które pozwalają użytkownikom łatwiej zarządzać swoimi finansami. Wraz z ewolucją rynku usług finansowych, fintechy stają się coraz ważniejszymi graczami w branży.

Rynek kredytów online stał się ważną częścią branży usług finansowych, a fintechy odegrały kluczową rolę w jego rozwoju. W ostatnich latach dynamicznie rośnie sprzedaż pożyczek przez fintechy i duże firmy technologiczne. Serwisy pożyczkowe online oferują obecnie pożyczki konsumenckie, które często są bardziej opłacalne niż podobne produkty oferowane przez tradycyjne banki.

Fintechy ułatwiły konsumentom dostęp do kredytów i pożyczek, a także wprowadziły innowacyjne produkty i usługi, których wdrażanie tradycyjnych banków było powolne.

Znaczenie fintechów na rynku kredytów online prawdopodobnie w nadchodzących latach będzie nadal rosło. W miarę dalszego rozwoju branży fintech wprowadzane będą nowe produkty i usługi, które jeszcze bardziej zaburzą tradycyjną branżę usług finansowych. Fintechy prawdopodobnie będą także w dalszym ciągu poszerzać swój zasięg, oferując usługi klientom na nowych rynkach i regionach. W rezultacie oczekuje się, że fintechy będą odgrywać coraz większą rolę w branży usług finansowych, szczególnie na rynku kredytów online.

Zalety Fintechów na internetowym rynku kredytowym

Fintechy zrewolucjonizowały rynek kredytów online, oferując szybkość i wygodę w procesie składania wniosku o pożyczkę i zatwierdzania. Za pomocą inteligentnych technologii finansowych firmy fintech mogą szybko i sprawnie znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania kredytowe dla pożyczkobiorców. Inaczej jest w przypadku tradycyjnych banków, które często mają długie procesy aplikacyjne i wymagają obszernej dokumentacji. Firmy Fintech oferują odroczone płatności, atrakcyjne przewalutowanie i inne funkcje, które czynią proces pożyczkowy wygodniejszym dla pożyczkobiorców. Zapewniając szybszy i usprawniony proces kredytowy, fintechy ułatwiają pożyczkobiorcom dostęp do potrzebnego im kredytu.

Oprócz szybkości i wygody fintechy oferują także większą dostępność dla szerszego grona pożyczkobiorców. Tradycyjne banki często mają rygorystyczne kryteria udzielania kredytów, które mogą wykluczyć wielu potencjalnych kredytobiorców, na przykład tych z niższą oceną kredytową lub nieregularnymi strumieniami dochodów. Fintechy natomiast wykorzystują alternatywne źródła danych i innowacyjne algorytmy do oceny zdolności kredytowej, umożliwiając szerszemu gronu kredytobiorców dostęp do finansowania. Jest to szczególnie ważne na rynkach wschodzących, gdzie wiele osób nie ma dostępu do usług bankowych lub jest ich niedostatek. Oferując pożyczki szerszemu gronu pożyczkobiorców, fintechy pomagają promować rozwój finansowy i wzrost gospodarczy.

Fintechy oferują także niższe koszty i opłaty dla kredytobiorców w porównaniu do tradycyjnych banków. Dzięki niższym kosztom ogólnym fintechy są w stanie zaoferować bardziej konkurencyjne stopy procentowe i niższe opłaty dla pożyczkobiorców. Jest to szczególnie ważne dla kredytobiorców na rynkach wschodzących, gdzie wysokie stopy procentowe i opłaty mogą stanowić istotną barierę w dostępie do kredytu. Oferując niższe koszty i opłaty, fintechy sprawiają, że kredyty są bardziej przystępne i dostępne dla szerszego grona pożyczkobiorców. Dodatkowo zbadano wpływ fintechów na cyfrową transformację rynku finansowego w Polsce, gdzie fintechy pomogły w stworzeniu głębszego i bezpieczniejszego jednolitego rynku kredytów konsumenckich.

Wyzwania i przyszłość Fintechów na internetowym rynku kredytowym

Fintechy działające na rynku kredytów online borykają się z szeregiem problemów regulacyjnych i związanych ze zgodnością, co może stanowić poważne wyzwanie dla ich rozwoju i sukcesu. Skuteczna regulacja rynku finansowego ma kluczowe znaczenie dla innowacyjności i przyszłej pozycji firm fintech w branży usług finansowych. Jednak rynek finansowy nie zawsze jest przygotowany na szybkie tempo postępu technologicznego i innowacji w fintechach. Wyzwania regulacyjne i nadzorcze, a także wyzwania technologiczne należą do aktualnych problemów stojących przed rynkiem kredytów online. Dlatego fintechy muszą przestrzegać odpowiednich przepisów i standardów, aby zapewnić sobie wiarygodność i zrównoważony rozwój na rynku.

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa są także poważnym wyzwaniem dla fintechów działających na rynku kredytów online. Zagrożenia cybernetyczne, ochrona danych i przestrzeganie wymogów ochrony danych osobowych to tylko niektóre z ryzyk operacyjnych związanych z fintechami. Raport ING Bank Polska za rok 2020 podkreśla znaczenie weryfikacji klientów, cyberbezpieczeństwa i zgodności z wymogami ochrony danych osobowych jako kluczowych ryzyk operacyjnych dla firm fintech. Oszustwa związane z produktami kredytowymi i cyberataki pozostają głównym wyzwaniem w kontekście oszustw w sektorze finansowym. Dlatego fintechy muszą zapewnić bezpieczeństwo swoich systemów i danych klientów, aby utrzymać zaufanie swoich klientów.

Pomimo wyzwań stojących przed fintechami na rynku kredytów online, istnieje kilka przyszłych trendów i innowacji, które oferują możliwości wzrostu i rozwoju. Fintech co roku znacząco przekształca rynek usług finansowych i wprowadza nowe innowacje. Rewolucja w fintech będzie miała wpływ na takie obszary jak bankowość, ubezpieczenia, rynki kapitałowe, płatności, zdolność kredytowa, regulacje i finanse osobiste. Przykładowo umożliwienie klientom otwarcia konta osobistego za pomocą smartfona i aplikacji bankowej oraz zaciąganie kredytów gotówkowych przez Internet to jedne z ostatnich innowacji na rynku kredytów online. Studia podyplomowe Fintech i nowe trendy w sektorze finansowym mogą również pomóc w przygotowaniu specjalistów na przyszłość fintech. Dlatego fintechy muszą być na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami, aby zachować konkurencyjność na rynku kredytów online.

Czym zajmuje się doradca kredytowy?

Doradcy kredytowi poza stadardowym procesowaniem wniosków kredytowych klientów, oferują również porady dotyczące poprawy obsługi kredytu, spłacania długów, posiadania pożyczki zabezpieczonej w porównaniu z pożyczką niezabezpieczoną oraz przedstawiania opcji obsługi długów.

Doradztwo kredytowe jest często promowane jako najlepsza opcja dla osób mających problemy z zarządzaniem swoim długiem.

Kiedy konsumenci kontaktują się z firmą doradztwa kredytowego, oferowana jest im sesja doradcza z doradcą kredytowym, podczas której dzielą się informacjami na temat swoich dochodów, wydatków i długów. Doradca kredytowy bada sytuację finansową klienta i pomaga opracować optymalny plan finansowy, dostosowany do możliwości finansowych klientów.

Jak zostać pośrednikiem kredytowym?

Aby zostać pośrednikiem kredytowym wystarczy wykonać trzy kroki. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie swojej działalności gospodarczej, aby to zrobić trzeba złożyć wniosek CEIDG-1 do urzędu miasta lub gminy. Drugim ważnym krokiem jest złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie wpisu do Rejestru Pośredników Kredytowych. Trzecim ostatnim krokiem jest podpisanie umowy z brokerem, bankiem lub innymi instytucjami pozabankowymi.

Jakie PKD trzeba posiadać aby zostać pośrednikiem finansowym?

Pośrednik finansowy posiada PKD 66.19 Z dla pozostałych działalności wspomagających usługi finansowe. Takie PKD obejmuje działalności związane z usługami finansowymi wyłączając ubezpieczenia i działalność związaną z funduszami emerytalnymi.

Jak wpisać się do Działu I Rejestru Pośredników Kredytowych?

Dział I Rejestru Pośredników Kredytowych (pośrednicy kredytu hipotecznego) – jest to prowadzony przez KNF zbiór wszystkich podmiotów, które posiadają uprawnienia w procesie udzielania zobowiązań kredytów hipotecznych. Aby uzyskać wpis do Działu I Rejestru Pośredników Kredytowych należy wypełnić wniosek, który zamieszczony jest na stronie KNF. Uzupełnić informacje, które będą widniały w Rejestrze oraz podać dane kontaktowe.

Jak wpisać się do Działu II Rejestru Pośredników Kredytowych?

Dział II Rejestru Pośredników Kredytowych (pośrednicy kredytu konsumenckiego) – jest to prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego zbiór wszystkich podmiotów, posiadających uprawnienia w procesie udzielania zobowiązań kredytów konsumenckich. Podmiot chcący uzyskać wpis do Działu II Rejestru Pośredników Kredytowych musi wypełnić odpowiedni wniosek, który znajduje się na stronie internetowej KNF. Do wniosku załączamy dokumenty w wersji oryginalnej lub w uwierzytelnionej kopii, są to takie dokumenty jak: zaświadczenie o niekaralności, dowód dokonania wpłaty skarbowej, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych wraz z opłatą skarbową oraz oświadczenie o tym, że nie została orzeczona upadłość wobec przedsiębiorcy oraz osób pełniących funkcje zarządcze u przedsiębiorcy. Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać z internetowej strony KNF.

Regulacje i wyzwania w zakresie pośrednictwa kredytowego w Polsce

Pośrednictwo kredytowe w Polsce podlega ramom regulacyjnym, których celem jest zapewnienie uczciwych i przejrzystych praktyk w branży. Pośrednicy kredytów konsumenckich mają obowiązek informowania Komisji Nadzoru Finansowego o wszelkich zmianach danych objętych ich wpisem do rejestru.

Działalność pośrednictwa kredytowego odnotowała w ostatnich latach znaczny wzrost, co odzwierciedlają statystyki sprzedaży kredytów poszczególnych firm. Jednakże zmiany regulacyjne w branży pośrednictwa kredytowego spotkały się z kontrowersjami, szczególnie w odpowiedzi na proponowane ograniczenia w zakresie opłat i prowizji. Pomimo tych wyzwań ramy regulacyjne dotyczące pośrednictwa kredytowego w Polsce pozostają solidne i obejmują środki mające na celu ochronę konsumentów oraz promowanie zdrowego i konkurencyjnego rynku.

Pośrednicy kredytowi w Polsce stoją przed szeregiem wyzwań, do których zaliczają się popyt vs. podaż kredytów hipotecznych, zdolność kredytowa w obecnych realiach rynku nieruchomości oraz prognozy średnioterminowe. Istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest także wpływ kryzysu finansowego na działalność pośredników kredytowych. Jednak w branży nadal istnieje potencjał wzrostu i rozwoju. Eksperci finansowi podkreślają znaczenie innowacyjności i współpracy banków z pośrednikami kredytowymi na rzecz rozwoju pośrednictwa finansowego w Polsce.

Przyszłość pośrednictwa kredytowego w Polsce jest niepewna, szczególnie w świetle trwającej wojny na Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę światową i szczególnie polską, jako sąsiada. Wszystko to prowadzi do pytania o przyszłość pośrednictwa finansowego w Polsce i sformułowania prognozy dalszych zmian. Jednakże biorąc pod uwagę istniejące ramy regulacyjne i ciągłe wysiłki na rzecz promowania innowacji i współpracy, ułatwienia dla osób starających się o kredyt hipoteczny, programy rządowe „Pierwsze Mieszkanie” i „Bezpieczny Kredyt 2 procent”, istnieją podstawy, aby sądzić, że branża pośrednictwa kredytowego w Polsce będzie nadal ewoluować i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb konsumentów i gospodarki.

Struktura polskiego systemu bankowego

Stabilność systemu finansowego jest bardzo ważna dla każdej gospodarki. Przejawia się ona w tym, że system finansowy wywiązuje się ze swoich funkcji skutecznie i nieprzerwanie, nawet w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych i niesprzyjających zdarzeń.

System bankowy jest jedną z fundamentalnych części całego systemu finansowego i ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania. Wynika to z  roli, jaką pełnią banki w finansowaniu gospodarki oraz w rozliczeniach płatniczych. Banki tworzą również produkty, które pozwalają innym podmiotom zarządzać swoim ryzykiem finansowym. Dlatego właśnie, zwraca się dużą uwagę na analizę oraz stabilność banków. Obecny kształt polskiego systemu bankowego to rezultat wielu zmian, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Typowym modelem systemu bankowego jest tzw. dwuszczeblowy system bankowy, który obowiązuje w Polsce, czyli w gospodarce rynkowej.[1] Taki system bankowy składa się z banku centralnego, który zalicza się do najważniejszych instytucji w każdym państwie, a także banków komercyjnych.

Bank centralny pełni trzy podstawowe funkcje w gospodarce: banku państwa, banku emisyjnego oraz banku banków. W Polsce rolę banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski (NBP). Do głównych obszarów działalności NBP należą polityka pieniężna, działalność emisyjna, działania na rzecz systemu płatniczego, zarządzanie rezerwami dewizowymi, działalność edukacyjna i informacyjna, obsługa Skarbu Państwa.[2] NBP dba również o utrzymanie stabilności systemu finansowego oraz bezpieczeństwo finansowe państwa.[3] Obszar działalności banku centralnego i pozostałych podmiotów rynku bankowego nie może być taki sam, co jest cechą specyficzną dla systemu jednoszczeblowego. Bank Centralny powinien skupić się wyłącznie na wypełnianiu funkcji właściwych dla jego działalności, nie zajmując się jednocześnie świadczeniem usług komercyjnych na rzecz jednostek gospodarczych, instytucji czy osób fizycznych.[4]

Drugi szczebel systemu bankowego stanowią banki komercyjne, które pozostają pod wpływem banku centralnego. Jednak na rynku usług bankowych znajdują się podmioty prowadzące działalność, które nie posiadają statusu banków. Funkcjonują one na mocy odrębnych przepisów, regulujących ich działalność. Mogą one świadczyć niektóre usługi zarezerwowane dla banków komercyjnych. Do tej grupy zaliczamy instytucje parabankowe. W Polsce są to Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe (SKOK).[5] W ramach tego szczebla działalność operacyjną prowadzą również banki spółdzielcze i oddziały instytucji kredytowych.

Banki komercyjne zajmują się natomiast świadczeniem usług finansowych podmiotom gospodarczym.

Podstawowe zyski banków oparte są w szczególności na ich działalności kredytowej. Pomimo tego, że na świecie  zmniejsza się rola tej działalności, jako tradycyjnego źródła dochodu, jednakże dla polskich banków działalność kredytowa jest nadal dominującym źródłem zysków.

Jednym z głównych zadań banków jest również przyjmowanie depozytów pieniężnych oraz udzielanie kredytów podmiotom, które chcą w ten sposób zrealizować swoje cele. Rozsądne i rzetelne realizowanie tych zdań decyduje o ogólnej równowadze ekonomicznej oraz o tym, że banki uważane są za instytucje zaufania publicznego.[6]

Banki komercyjne dokonują również rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym, tworzą oraz prowadzą rachunki bankowe, udzielają gwarancji i potwierdzania akredytywy, emitują bankowe papiery wartościowe.

Potencjał banków komercyjnych na płaszczyźnie kreowania pieniądza bezgotówkowego ograniczany jest przez bank centralny, dysponujący odpowiednimi instrumentami i dzięki nim kontroluje rozmiar prowadzonej akcji kredytowej przez te banki.

Bardzo istotnym celem banków jest osiągnięcie optymalnego wyniku finansowego bądź nierzadko wartości banku.

Regulacje prawne polskiego systemu bankowego

W Polsce banki prowadzą działalność w oparciu o ustawę z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.[7]

Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków[8]

Bank jest osoba prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym[9]

Ustawa zawiera wykaz czynności poza czynnościami bankowymi, które mogą wykonywać banki. Mogą one m.in. zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, dokonywać obrotu tymi papierami, nabywać i zbywać nieruchomości, świadczyć usługo konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych.

Banki mogą również wykonywać inne czynności z wyjątkiem wyżej wymienionych w oparciu o inne przepisy ustaw, które upoważniają je do tego.

Pierwsza wersja Prawa bankowego nie obejmowała pojęcia instytucja kredytowa, ważnego dla regulacji Unii Europejskiej. Termin ten został zdefiniowany w kolejnej nowelizacji ustawy, uchwalonej 23 sierpnia 2001 r. [10]

W myśl definicji instytucji  kredytowej, banki oraz parabanki, które mają siedzibę w Polsce nie są instytucjami kredytowymi. Status takiej instytucji i związany z tym przywilej jednolitej licencji nadaje im dopiero Dyrektywa unijna (2000/12/EC). Banki i parabanki mające siedzibę za granicą są natomiast instytucjami kredytowymi zarazem według ustawy Prawo bankowe, jak i Dyrektywy unijnej.[11]

W ustawie z 1 kwietnia 2004 r. zmieniającej Prawo bankowe zdefiniowane również zostało pojęcie instytucji finansowej.[12]

Do 1 stycznia 2008 r.  nadzór nad działalnością banków sprawowała Komisja Nadzoru Bankowego. Decyzje i zadania określone przez Komisję wykonywał i koordynował wydzielony w strukturze NBP Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.[13]

Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym od 1 stycznia 2008 r., nadzór bankowy sprawowany jest przez Komisje Nadzoru Finansowego (KNF), a pracownicy byłego Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (GINB) stali się z mocy prawa pracownikami Komisji Nadzoru Finansowego.”[14]

Utworzenie takiego autonomicznego i jednolitego nadzoru finansowego było spowodowane zmianami jakie zachodziły na rynkach finansowych, wzrost znaczenia produktów finansowych i międzynarodowych grup finansowych.

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe celem nadzoru jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach, nadzorowanie działalności banków zgodnie z przepisami prawa oraz udzielanie zgody na utworzenie  banku.

Nadzór bankowy polega w szczególności na dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banków, badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,  badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych,  badaniu przestrzegania limitów koncentracji, oraz ocenie procesu identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań,  badaniu przestrzegania przez bank, określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali działalności banku procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o ryzyku, dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego[15]

Banki ponadto podlegają również kontroli Narodowego Banku Polskiego, który ściśle współpracuje z Komisja Nadzoru Finansowego. Przekazują na żądanie NBP dane niezbędne do oceny ich sytuacji finansowej i ryzyka sektora bankowego. Dane te mogą być jedynie wykorzystywane do sporządzania zestawień statystycznych, opracowań, ocen, bilansów oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.[16]

Kolejną instytucją dbającą o prawidłowe funkcjonowanie sektora bankowego jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działający na mocy ustaw z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz  z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Misją Bankowego Funduszy Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego. Głównymi zadaniami są  „ochrona wkładów pieniężnych na rachunkach bankowych osób fizycznych oraz innych podmiotów, które powierzają pieniądze bankom jako instytucjom zaufania publicznego,  udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności, wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi, gromadzenie informacji oraz bieżąca i okresowa analiza rozwoju sytuacji finansowej banków ukierunkowana na podejmowanie inicjatyw oraz działań zapobiegających pogłębianiu się występujących zagrożeń.”[17]

Zadania te maja zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, stabilność i bezpieczeństwo całego systemu finansowego, a także chronić interesy uczestników tego rynku.

Pozabankowe podmioty pożyczkowe (instytucje pożyczkowe) uregulowania prawne

Instytucje pożyczkowe[18]:

Instytucje pożyczkowe nie są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani gwarancjami Skarbu Państwa.

Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy o kredycie konsumenckim prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który bada praktyki instytucji pożyczkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz sprawdza, czy oferowane przez nie wzorce umowne nie zawierają niedozwolonych klauzul (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Zdarzenia takiego typu można zgłaszać UOKiK.

Przepisy polskiego prawa uprawniają do przyjmowania środków pieniężnych innych osób w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ich ryzykiem w inny sposób, wyłącznie:

  • banki krajowe,
  • oddziały banków zagranicznych,
  • oddziały instytucji kredytowych oraz
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Prowadzenie tego rodzaju działalności przez inne podmioty, które nie uzyskały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jest zabronione, stanowi przestępstwo i podlega karze grzywny do 10 mln złotych oraz karze pozbawienia wolności do lat 5.

Podmioty, w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność bankową bez zezwolenia, umieszczane są na liście ostrzeżeń publicznych KNF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).


[1] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 69.

[2] www.nbp.pl, 15.04.2008 r.

[3] www.nbp.pl, 15.04.2008 r.

[4] Finanse, bankowość i rynki finansowe, M. Markiewicz, E. Pietrzak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006,  s. 92.

[5] Ibidem, s. 93.

[6] Kredyty: poradnik dla praktyków, A. Rymek (red.), Twigger SA, Warszawa 1993, s. 7.

[7] Tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 72.

[8] Ibidem, art. 1.

[9] Ibidem, art. 2.

[10] Finanse, bankowość i rynki finansowe, M. Markiewicz, E. Pietrzak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006,  s. 92.

[11] Ibidem, s. 99.

[12] Ibidem, s. 100.

[13] Finanse, bankowość i rynki finansowe, M. Markiewicz, E. Pietrzak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006,  s. 96.

[14] www.kpwig.gov.pl, 22.03.2009 r.

[15] www.kpwig.gov.pl

[16]Tekst jednolity,  Dz. U. z 2005. Nr 1, poz. .2.

[17] www.bfg.pl

[18] www.gov.pl – Departament Rozwoju Rynku Finansowego

Kontakt z nami

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy.

kontakt

    * Pola wymagane.

    polski fundusz rozwoju