Wpisy

Jak wpisać się do Działu I Rejestru Pośredników Kredytowych?

Osoba, który została pozbawiona zezwolenia, a nadal aktywnie zajmuje się pośrednictwem kredytu hipotecznego może otrzymać grzywnę w wysokości 100 000 złotych lub trafić do więzienia na 2 lata.kredytu hipotecznego na mocy przepisów art. 4 pkt 16 lit. b i c ustawy o kredycie hipotecznym. pośrednictwo kredytowe w , , , , , ,

Jak wpisać się do Działu II Rejestru Pośredników Kredytowych?

Jeden wiąże się z pośrednictwem kredytu konsumenckiego, drugi – hipotecznego. Na stronie internetowej komisji można bez problemu przejrzeć dane wpisanych podmiotów. pośrednictwo kredytowe w , , , , , ,