Wpisy

14.09.2019 wchodzi w życie dyrektywa PSD2

Nowy podmiot w rejestrze KNF, czyli Mała Instytucja Płatnicza PSD2 wprowadza możliwość powstania tzw. Małej Instytucji Płatniczej. Będzie to podmiot, który świadczy usługi płatnicze na niewielką skalę. pośrednictwo kredytowe w