W tym tygodniu pośrednicy finansowi poznali nowe logo VeloBank. Agenci otrzymali również politykę kredytową i zasady udzielania kredytów dla klientów. Przekaz, jaki otrzymaliśmy od pracowników VeloBanku jest bardzo optymistyczny: bank chce udzielać kolejnych kredytów, ma na to środki finansowe, a polityka kredytowa jest skonstruowana w ten sposób, aby móc pozyskiwać jak największą liczbę nowych klientów.

Jak powstał VeloBank?

Za marką VeloBanku stoi 8 największych, komercyjnych banków oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki tej zmianie powstał bank, który jest jednocześnie nowoczesny i stabilny i który chce zdobywać nowych klientów.

VeloBank z dniem swojego powstania przejął również cały dotychczasowy portfel klientów Getin Noble Bank z wyłączeniem kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych.

Jakie są założenia strategii VeloBanku?

Równoległe z pojawieniem się informacji o nowym logo VeloBanku udostępnił również informacje o strategii pozyskiwania nowych klientów i celach biznesowych na lata 2023-2025. VeloBank planuje pozyskać 400 tys. nowych klientów i osiągnąć skumulowany zysk na poziomie 1,5 mld złotych. W horyzoncie obowiązywania nowej strategii są także cele związane z poprawą wartości wskaźników tj. relacja funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem.

VeloBank będzie bankiem uniwersalnym, który posiada w swoje ofercie zarówno konto oszczędnościowe, jak i kredyt gotówkowy. Planowane jest również rozszerzenie obecnego portfolio produktów o opcję udzielania kredytów hipotecznych.

Podczas konferencji prasowej Adam Marciniak, wiceprezes zarządu, p.o. prezesa zarządu VeloBank, poinformował, że hasłem promującym nowy bank będzie: „Świat bardziej Velo”.

Oferta VeloBank dla nowych i obecnych klientów

Działania, które pozwolą osiągnąć skumulowany zysk to m.in. strategia rozwoju produktów.

Już teraz bank oferuje dla swoich klientów rachunki bankowe z funkcją moneyback raz konta oszczędnościowe z oprocentowaniem do 8% w skali roku. Konto bankowe w VeloBank dostępne jest już dla osób od 13 roku życia. Ponadto VeloBank wspiera klientów chcących przeznaczyć środki na konkretny cel oferując im konto oszczędnościowe pod nazwą VeloSkarbonka.

VeloBank prowadzi także obsługę klientów biznesowych. Przykładowo osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą również znajdą w VeloBank produkty dla siebie np. rachunek dla klientów biznesowych Velo Konto Firma.

Klienci posiadający kredyt gotówkowy w Getin noble banku spłacają go bez zmian. Bank kilkakrotnie informował, że dla obecnych klientów nic się nie zmienia. Natomiast nowi klienci mogą liczyć na kredyt gotówkowy oraz konsolidacyjny. VeloBank oferuje również kredyty gotówkowe ze stałą ratą oraz kredyt na energooszczędne inwestycje.

Założenia nowej strategii a pośrednicy kredytowi

Współpraca z pośrednikami finansowymi będzie opierać się na dotychczasowych zasadach. Warto nadmienić, że osoby będące wsparciem w regionie i w centrali są to osoby, które doskonale Państwo znają. VeloBank stawia na współpracę z pośrednikami, których uważa za jeden z kluczowych kanałów dystrybucji kredytów gotówkowych. Ponadto VeloBank jest otwarty na opinie agentów oraz dalszą współpracę i sukcesy sprzedażowe. VeloBank dostrzega, że na rynku metody akwizycji tj. pośrednictwo kredytowe są ważne zarówno z punktu widzenia banku, jak i klienta.

Przytoczymy teraz słowa, jakie Marcin R. Lasek, Kierujący Zespołem Współpracy z Partnerami skierował do pośredników kredytowych:

VeloBank S.A. stworzyło osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce wraz z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, przejmując tym samym działalność Getin Noble Bank S.A. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego, stabilnego banku i dynamiczne umocnienie jego pozycji na polskim rynku.

Co jest dla nas ważne? Chcemy rozwijać nasz biznes w oparciu o relacje i bezpośrednią współpracę. Zależy nam na dynamicznym rozwoju. Nie wyobrażamy go sobie bez współpracy z siecią partnerów i pośredników. Chcemy, aby nasza oferta była na poziomie rynkowym. Będziemy ją stale rozwiać i dopasowywać do rynku, który podlega nieustannym zmianom.

Nowy bank nowe możliwości! W nowym banku chcemy szukać możliwości do wspólnego rozwoju. Będziemy wspólnie szukać takich rozwiązań, które umożliwią Ci efektywną sprzedaż- tak abyśmy byli zadowoleni z naszych relacji biznesowych.

Członek zarządu banku odpowiedzialny za kwestie dotyczące produktu i sieci sprzedaży, w tym również sieć pośredników kredytowych, Adrian Adamowicz, to osoba z wieloletnim stażem na rynku bankowym, rozwijający innowacyjne rozwiązania w bankach i instytucjach finansowych, w których dotychczas pracował. Przemysław Koch, członek zarządu ds. operacji IT będzie odpowiedzialny za tworzenie nowej strategii bankowości internetowej, a także nowoczesnych procesów, które mogą wspomóc pośredników kredytowych w codziennej pracy.

Zgodnie z planami do procesu udzielania kredytów hipotecznych mają zostać również zaproszeni do współpracy pośrednicy kredytowi. VeloBank chce wykorzystywać dostępne kanały dystrybucji obejmujące sieć własną, sieć franczyzową oraz sieć pośredników kredytowych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Czekamy na Twój komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *