Temat wakacji kredytowych jako zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego jest bardzo gorącym tematem w środowisku finansowym. Początkowe pytania, jak będzie możliwe złożenie wniosku dotyczącego wakacji kredytowych szybko zastąpił temat, jak wykorzystać zawieszenie spłaty kredytu do nadpłaty kredytu. Również dane o ilości złożonych skarg do Rzecznika Finansowego w sprawie ustawowych wakacji kredytowych nie napawają optymizmem.

I tutaj pojawia się bardzo ważna rola agenta kredytowego, który swojemu klientowi potrafi wyjaśnić wszystkie kwestie związane z zawieszeniem spłaty kredytu hipotecznego i wskazać duże korzyści płynące z nadpłaty.

Wakacje kredytowe – jak to działa w praktyce?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w latach 2022-2023. Taką możliwość zawieszenia dała ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Obowiązujące od 29 lipca 2022 roku, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku, wakacje kredytowe dla kredytów hipotecznych to możliwość zawieszenia spłaty kredytu do 8 rat:

  • 4 raty kredytowe można zawiesić w 2022 roku, począwszy od raty sierpniowej,
  • 4 raty kredytowe można zawiesić po jednej w każdym z kwartałów 2023 roku.

Ważne! Rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu odbywa się po złożeniu wniosku przez klienta. Wniosek ten należy złożyć najpóźniej przed dniem płatności raty. Za złożenie wniosku nie są pobierane opłaty!

Z wakacji kredytowych może skorzystać tylko ta osoba, która zaciągnęła kredyt hipoteczny w PLN, na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i dotyczy tylko jednej umowy kredytu hipotecznego. Klient banku ma możliwość dowolnego wyboru okresów zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, ale tylko w ramach czasowych zaproponowanych przez ustawodawcę. Każdy bank informuje również kredytobiorców o możliwych konsekwencjach za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wakacje kredytowe nie zawieszają obowiązku płatności składek z tytułu ubezpieczeń powiązanych z kredytem hipotecznym. Oznacza to obowiązek dokonywania płatności wynikających z polisy stanowiącej ubezpieczenie kredytu hipotecznego.

Możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest przewidziana na kilka sposobów:

  • poprzez bankowość internetową,
  • w placówce banku,
  • w formie papierowej (tutaj z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku spłata zostaje zawieszona na okresy wskazane we wniosku).

W przypadku skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych następuje modyfikacja pierwotnych zapisów umowy kredytu hipotecznego. Spłata kredytu zostaje zawieszona na ilość rat wskazanych we wniosku, a terminy w umowie ulegają przedłużeniu. Okres spłaty kredytu zostaje wydłużony o tyle miesięcy, o ile została zawieszona spłata kredytu. Za zawieszenie spłaty kredytu nie są naliczane odsetki.

Zawieszenie spłaty kredytu a nadpłata kredytu hipotecznego

Tematem często dyskutowanym w kontekście wakacji kredytowych jest przeznaczenie środków uzyskanych z tytułu zawieszenie spłaty kredytu. Wielu specjalistów z rynku podkreśla korzyści takiej operacji, a my przygotowaliśmy specjalny kalkulator, który na realnych cyfrach pozwoli obliczyć, ile klient może zyskać.

Kalkulator nadpłaty kredytu hipotecznego dostępny na portalu wnioskomat.com to narzędzie, które po wpisaniu parametrów kredytu wynikających z umowy kredytowej, a także po wpisaniu wartości nadpłaty wyświetla informacje o różnicy odsetek zapłaconych do banku oraz różnicy okresu kredytowania (ilości rat do całkowitej spłaty kredytu hipotecznego).

Każdy z użytkowników kalkulatora nadpłaty kredytu może sprawdzić, jak zawieszenie spłaty kredytu z jednoczesną nadpłatą wpłynie na spłatę kredytu hipotecznego w przyszłości.

Przykład.

Z umowy kredytu hipotecznego wynika, że klient zaciągnął kredyt hipoteczny z marżą 1,80%. Obecny WIBOR 6M wynosi 7,30%. Rata kredytu hipotecznego to obecnie 2 718,50 zł. Przykładowy klient ma do całkowitej spłaty kredytu jeszcze 300 tys. zł z okresem spłaty 240 m-cy. Zakładając, że wpłaci równowartość 8 rat, które zostały zawieszone, czyli 21 748 złotych, suma odsetek zostanie zmniejszona o 91 285,74 zł. Okres spłaty kredytu ulegnie zmianie z 240 miesięcy na 199 miesięcy.

Rola agenta kredytowego w czasie wakacji kredytowych

Problemy ze spłatą kredytu mogą dotknąć każdego klienta. Dotyczy to zarówno tych korzystających z usług banku bezpośrednio czy przy udziale agenta kredytowego. W czasach, kiedy wielu klientów ma problem z rosnącymi ratami kredytów hipotecznych, a nawet kredytów gotówkowych wsparcie agenta jest więc nieoceniona.

Agent kredytowy może klientowi udzielić informacji o tym, jak skutecznie złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, jak radzić sobie w przypadku pojawiających się trudności w negocjacjach z bankiem. Dla tych klientów u których złożenie wniosku przebiegło pomyślnie i termin spłaty raty został przesunięty agent może wskazać, jak duże benefity dają ustawowe wakacje kredytowe zwłaszcza w kontekście nadpłaty kredytu hipotecznego, o czym wspomnieliśmy we wcześniejszej części artykułu.

Rozmowa w sprawie skorzystania z wakacji kredytowych może się też przyczynić do poznania aktualnej sytuacji finansowej klienta, a to z kolei może dać podstawę do dalszych rozmów o kolejnych produktach np. o kredycie konsolidacyjnym.

Wakacje kredytowe a wpływ na raport BIK

Sporo kontrowersji budził fakt skorzystania z wakacji kredytowych przez klienta oraz wpływ tego faktu na raport BIK.

Początkowe wypowiedzi Biura Informacji Kredytowej wskazywały na fakt, że BIK jest technicznie gotowy do raportowania zawieszenia spłaty kredytu po doświadczeniach ustawowych wakacji kredytowych z 2020 roku, po wybuchu pandemii COVID-19. Następnie podczas konferencji na podsumowanie pierwszego półrocza na rynku kredytów i pożyczek padło stwierdzenie, że klient, który korzysta z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego to klient, który może wskazywać na pojawiające się problemy z płynnością i nie powinien mieć chęci do zaciągania kolejnych zobowiązań.

Kolejne dni po wejściu w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom to medialne doniesienie, że dla większości banków skorzystanie z wakacji kredytowych nie będzie wiązało się z kłopotami z uzyskaniem kolejnego kredytu. Takie stanowisko wyraził m.in.: Alior Bank i PKO BP.

Kompendium wiedzy o wakacjach kredytowych

W celu usystematyzowania wiedzy o wakacjach kredytowych przygotowaliśmy, na portalu wnioskomat.com, bazę informacji o wakacjach kredytowych w poszczególnych bankach.

Wakacje kredytowe opisane w tych artykułach to nie tylko ustawowe wakacje kredytowe, które wprowadziła ustawa z 2022 roku, ale też opis regulaminowych wakacji kredytowych przysługujących na mocy umowy zawartej z bankiem. Wszystkie niezbędne informacje o znajdują się w linkach zamieszczonych poniżej.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Czekamy na Twój komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.